Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

DVD Lớp KCYD Edmonton 2011

Công dụng các bài tập khí công - Edmonton Nov 2011
http://www.youtube.com/watch?v=79YJYT5NCI4

Hướng dẫn định bệnh và chữa bệnh - Edmonton Nov 2011
http://www.youtube.com/watch?v=xQGLfQcVTxY

Phân tích áp huyết - Tinh Khí Thần - Chức năng tạng phủ - Edmonton Nov 2011
http://www.youtube.com/watch?v=475tZbVPvsA

Lớp tập khí công - Edmonton Nov 2011
http://www.youtube.com/watch?v=o5_9_IDE2n4

 

© free template by Blogspot tutorial