Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

QigongTherapy (Khí Công Trị Liệu)

Thầy Đỗ Đức Ngọc dạy về Khí Công Trị Liêu tại hội trường cộng đồng công giáo Montreal ngày 29/09/2013.

Mời qúy vị xem video Khí Công Trị Liệu cho những người bị bệnh áp huyết cao và đường cao tập mỗi ngày 2 lần không cần dùng thuốc.

Video tập Khí Công làm hạ áp huyết xuống 20-30mmHg và đường xuống 3-4mmol/l trong 15 phút.

Sau mỗi bữa ăn 30 phút, tập bài này làm tăng tính hấp thụ và chuyển hóa thức ăn thành máu và làm hạ áp huyết và đường trong máu.

 

© free template by Blogspot tutorial