Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Kinh nghiệm tự chữa ngừa tái phát tai biến tê liệt

Kính thưa Thầy

Con ở bên Úc Châu, con rất là kinh trọng và kinh quý Thầy, Bên Úc con rất là nhiều người bịnh đau nhức hầu như khó chữa khỏi, người bịnh thì nhiều, con chỉ hiểu biết được đôi phần. Cuối tuần con vào Niệm Phật Đường chữa bịnh các sư Huynh sư Tỷ bịnh đau nhức. Con có đủ phương tiện và kính mong xin Thầy có thể cho con mời qua Úc Cháu để Thầy giảng dạy và chưa bịnh thì bịnh nhân nơi này đều đội ơn Thầy vô vàn, bịnh nhấn bớt đau nhức lòng con thấy được hoan hỉ lắm.

Những thử nghiệm làm hạ đường và làm thay đổi áp huyết tăng hay giảm bằng hơi thở khác nhau

Những thử nghiệm làm hạ đường và làm thay đổi áp huyết tăng hay giảm bằng hơi thở khác nhau để áp dụng tự chữa bệnh áp huyết và đường-huyết :

 

© free template by Blogspot tutorial