Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Diện chẩn và Bấm Huyệt của Thầy Lý Phước Lộc, Trung Tâm Trường Sinh California.

Thân gửi các bạn học viên KCYĐ,

Tôi xin giới thiệu với các bạn Thầy Lý Phước Lộc là huynh đệ đồng tu với tôi, là em rể của Thầy Bùi Quốc Châu và là đại đệ tử môn Diện Chẩn và Bấm huyệt của Thầy Bùi Quốc Châu.
 

© free template by Blogspot tutorial