Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Mục hỏi bệnh dành cho học viên thực tập đề nghị cách chữa.

Câu hỏi của mục này được đăng ở mục ‘Thực tập chữa bệnh’ tại diễn đàn http://khicongydao.forumsland.com

Thân gửi các vị thầy thuốc tương lai của môn khí công y đạo,

Nhân tiện có nhiều bệnh nhân trên khắp thế giới hỏi bệnh trên trang nhà Khí Công Y Đạo. Tôi vẫn trả lời trực tiếp cho bệnh nhân áp dụng phương pháp chữa cho kịp thời gian tính, nhưng chưa đăng bài giải, chỉ giữ lại phần câu hỏi để dành cho những học viên khắp thế giới có cơ hội thực tập lý luận để viết bài trả lời về tôi, sau đó so sánh với bài tôi đã trả lời cho bệnh nhân, để rút ưu khuyết điểm trau giồi tay nghề.

Bài viết trả lời gồm có những phần :

1-Khám Bệnh :

(Đã có chi tiết do bệnh nhân khai)

2-Định Bệnh :

Tập lý luận theo ngũ hành tạng phủ tìm nguyên nhân khí huyết, hư thực, hàn nhiệt. Bệnh nào chính, bệnh nào là biến chứng, bệnh nào là ngọn...

3-Đề nghị cách điều chỉnh Tinh-Khí-Thần

Xin qúy vị gửi bài viết về tôi : doducngoc@gmail.com, nếu lý luận và chữa đúng, sẽ được đăng trên trang nhà cho các học viên khác học được thêm kinh nghiệm .

Thân

doducngoc