Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Sự lợi hại của Tâm-Ý đối với thân bệnh, nghiệp bệnh và cách chữa bệnh bằng phương pháp "Nói Với Linh Hồn".

Phương pháp Khí Công Y Đạo có hai cách chữa bệnh :

A-Phương pháp KCYĐ chữa trên cơ thể vật chất :

Những quy luật căn bản của môn KCYĐ là Tinh-Khí-Thần hòa hợp được kiểm chứng kết quả bằng máy đo áp huyết, máy đo đường, nhiệt kế, và máy đo oxymeter.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Phương pháp chữa bệnh ung thư bằng Đạo học

Phương pháp chữa bệnh ung thư bằng Đạo học (tiếp theo bài Cấu trúc 7 thể tâm linh trong con người)

 

© free template by Blogspot tutorial