Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Videos mới

Chocolat làm hạ áp huyết và đường
http://youtu.be/VC8QlLqAGp0

Kỹ thuật chích lể hút ra máu lẫn bọt khai thông tắc nghẽn máu gây đau
http://youtu.be/MOCpmZWRIYk

Nguyên nhân hình thành tế bào ung thư
http://youtu.be/DuyPQ6sy2Uw

Nơi nào thiếu máu và đường gây ra đau phải châm và giác hút thông máu
http://youtu.be/VfEwl7x5VLk

Tập thở thiền tạo động đất và sóng thần
http://youtu.be/uUVfY2x1TzY

L' exercice  Enserrer les mollets, puis monter et descendre les escaliers
http://youtu.be/s1JLvjezueU

Cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo Quy luật âm dương khí huyết tạng phủ hư thực hàn nhiệt
http://youtu.be/q7xa978O3QM

 

© free template by Blogspot tutorial