Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Thông báo khóa học KCYĐ

Trường Thư Viện Toàn Cầu

Khám Bệnh và Định Bệnh bằng máy đo áp huyết, máy đođường, nhiệt kế, oxymeter.

Thầy Đỗ Đức Ngọc sẽ hướng dẫn lớp "Cách Khám Bệnhvà Định Bệnh bằng máy đo áp huyết, máy đo đường, nhiệt kế, oxymeter", lớphọc kéo dài hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 8 và 9 tháng 9 năm 2012.

 

© free template by Blogspot tutorial