Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Có 3 loại " Chìa Khóa Vạn Năng - the Master Key

I-Chìa khóa vạn năng của thầy thuốc :

Anh Nam,

Huynh có cùng ý nghĩ với tôi.

Tiếc quá chỉ thấy Thầy Ngọc xuất hiện trong thời gian rất ngắn, mong Tam Hợp có nhiều videos cùng một bàn cùng một lúc .

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Tập Khí Công Trị Liệu không dùng thuốc hay huyệt

Cách chữa bệnh theo ngành Y Học Bổ Sung Khí Công Y Đạo từ nay không dùng huyệt, không dùng thuốc, chỉ cần tập khí công để chuyển hóa thức ăn, chuyển hóa đường để giữ áp huyết và đường lọt vào tiêu chuẩn tuổi thì không còn sợ bệnh tật :

Theo dõi cách chữa bệnh ung thư bằng máy đo áp huyết và đo đường để biết sẽ khỏi bệnh hay sẽ chết.

Máy đo áp huyết và máy đo đường chính là máy đo tình trạng khí và huyết hoạt động trong cơ thể của mỗi người. Nếu bắt mạch để biết tình trạng khí huyết bệnh theo lý thuyết đông y thì rất khó, không phải là thầy thuốc đông y có nhiều kinh nghiệm cũng không thể nào biết chính xác được như máy đo áp huyết và máy đo đường của tây y mà ai cũng có thể sử dụng dễ dàng để biết tình trạng bệnh của mình, dựa theo tiêu chuẩn tuổi của ngành Y Học Bổ Sung Khí Công Y Đạo :

 

© free template by Blogspot tutorial