Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Tóm tắt những điều đúng sai về Trường Sinh Nhân Điện trong chữa bệnh

Có nhiều người hỏi tôi về hiệu qủa cách chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học đúng hay sai. Tôi xin trả lời những điểm lưu ý sau đây :

 

© free template by Blogspot tutorial