Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Videos chữa từng bệnh 039-043

039 - Chữa bệnh bằng cơ học : Những bài tập liên quan đến từng bệnh cần chữa
http://youtu.be/80r7e7tQFC0
040 - Giải thích những thắc mắc về kỹ thuật các thế tập
http://youtu.be/helMSyQ-8sQ
041 - Phương pháp dinh dưỡng chỉ điều chỉnh Tinh, Khí
http://youtu.be/LL1yefnm6A8
042 - Nạp Khí Trung Tiêu / Quay vặn khớp vai
http://youtu.be/hAJy2DBIcwk
043 - Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng / Nằm thở thiền thư giãn
http://youtu.be/nz61Q5jHUs8

 

© free template by Blogspot tutorial