Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Câu 323 : Những bệnh do hậu qủa của áp huyết thấp, thiếu khí huyết

Kính thưa thầy : Con rất may mắn nên đã gặp được trang dạy ''tự chữa bệnh" của thầy nhưng không khá hơn được là mấy . Nay con kính mong thầy chỉ dạy cho con cách và tâp như thế nào sao hợp lý để tăng cường sức khỏe.

 

© free template by Blogspot tutorial