Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Thông Báo Khóa học tại California 20/04/2013

Trung Tâm Thiện Nguyện Trường Sinh Học Điển Quang http://tshdienquang2013.com/

THÔNG BÁO KHÓA HỌC I LỚP HỌC TỰ CHỮA BỆNH
Lớp Khí Công Tịnh Độ (Cập nhật mới) do Thầy Đỗ Đức Ngọc hướng dẫn tự chữa bệnh vào cuối tuần Thứ Sáu & Bảy:

Sáng 9:30 11:30AM & Chiều 1:30 – 3:30PM

Lớp học khai giảng ngày Thứ Sáu: 9:30AM ( 20/4/2013) .

 

© free template by Blogspot tutorial