Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

KHÁM BỆNH BẰNG MÁY ĐO ÁP HUYẾT, CHỮA BỆNH BẰNG HUYỆT THEO CÔNG THỨC ĐIỀU CHỈNH KHÍ/HUYẾT/NHỊP MẠCH

https://drive.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0UTd2NkhrRUF5alU/edit?usp=sharing

PHẦN MỘT :

A-Áp dụng máy đo áp huyết dùng khám bệnh cho các thầy thuốc đông y và châm cứu

Các thầy thuốc dông y xưa kia khám tìm bệnh bằng cách bắt mạch ở cổ tay là để biết tình trạng Khí, Huyết, hư hay thực, hàn hay nhiệt, ở biểu hay ở lý. Tuy nhiên rất khó chính xác nếu không có kinh nghiệm học và hành nghề vài chục năm.

 

© free template by Blogspot tutorial