Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Thông Báo

Chương trình dạy KCYD ở Chùa Phật Quang Edmonton Ngày 25,26,27,28 Tháng 11, 2011

Thông Báo: Thêm một địa điểm chữa bệnh theo phương pháp KCYĐ ở Saigon...
Thông Báo: Khí Công Y Đạo cần tuyển nhân viên thiệ...
Thông Báo Trả lời câu hỏi bệnh

Thông báo: Giới thiệu trang nhà Thiện Tâm và Đề Án Đồng Hành Cùng Người Khuyết Tật ứng dụng hương liệu chữa bệnh và chữa bệnh theo phương pháp KCYĐ....

Thông báo: Dạy tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh Chính Thống 12 thế miễn phí...
11-07 Thông Báo : Trao đổi kinh nghiệm qua Forum
11-06 Thông báo: v/v Nhận thư thắc mắc và hỏi bệnh
11-05 Thông báo: Link mới để tìm những video Khí Công Y...

11-04 Thông báo: Mở Lớp Tập Thể Dục Khí Công Y Đạo tại Virginia
11-03 Thông báo: Thời khoá biểu hoạt động năm 2011 của Thầy Ngọc tạ...
11-02 Thông báo: Mở Lớp Dạy Khí Công Y Đạo ở Paris.
11-01 Thông báo: Học nhóm tại Saigon
10-09 Thông báo : v/v Download những video clip để lưu trữ vào máy computer của mình
10-08 Học khí công chữa bệnh trực tiếp qua mạng Skype...
10-07 Download Video Clips tập Khí Công
10-06 Thông Báo Quan Trọng
10-05 Lớp Khí Công Y Đạo tại Ottawa
10-04 Khóa học KHÍ CÔNG Y ĐẠO tại Edmonton ngày 4-5 tháng 9 năm 2010
10-03 KHÍ CÔNG VIỆT NAM với phương pháp chữa trị bá bệnh quốc tế - Ottawa...
10-02 Thông báo 04-Sep-2010

10-01 Thông báo 18-Apr-2010