Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Chúng ta phải làm gì cho người thân bị xử chết nhân đạo trong bệnh viện ?

A-Phương pháp không tích cực chữa trị chỉ gọi là " chăm sóc tạm thời" chờ chết.

Hiện nay trong những trường hợp y học tây phương bó tay với các bệnh nhân suy nhược, không có cách chữa thì chỉ áp dụng cách chăm sóc tạm thời, và tiêm thuốc am thần, giảm đau cho bệnh nhân ngủ sâu cho đến khi chết và làm áp lực với thân nhân đồng ý cho tiêm thuốc cho chết nhân đạo. Phuơng pháp này dù chưa có luật nhưng vẫn thường mặc nhiên được áp dụng ngấm ngầm mà không ai phản đối vì thiếu hiểu biết. Nay vấn đề này được Hiệp Hội các bác sĩ Quebec ở Canada công khai phản đối như bài báo dưới đây.

 

© free template by Blogspot tutorial