Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Videos Mới

Lợi và hại của máy đo thức ăn có khoáng chất hay không và máy đo năng lượng Nuskin
https://www.youtube.com/watch?v=bU9vikWivYE
Áp huyết tâm trương cao, liên quan đến máu+ mỡ+đường cao không chuyển hóa
https://www.youtube.com/watch?v=_mQRUyhUZVE
Tập thể dục khí công làm hạ mất đường nên không bao giờ sợ bệnh tiểu đường
https://www.youtube.com/watch?v=RYG2LNtq6xQ
Lục kinh là chức năng khí hóa của tạng phủ khác với Lục Khí là khí thời tiết gây ra bệnh
https://www.youtube.com/watch?v=AfedeTzMhRs
 

© free template by Blogspot tutorial