Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Sách Khí Công Y Đạo

https://docs.google.com/open?id=0BzTtsb_fw3P0NTJMSGt0VXE2N1U

Câu hỏi 327 - Áp huyết : Thế nào là hở và hẹp van tim

Áp huyết cao khi có số đo trên 140/90mmHg mạch trên 80.

Nhưng trong qúa trình nghiên cứu về đề tài áp huyết, chúng tôi đã kiểm chứng, đặt ra được tiêu chuẩn thế nào là khí thực, khí hư, huyết thực, huyết hư, thế nào là hàn, thế nào là nhiệt.

Thầy Huệ Tâm Hải giảng Khí Công Tịnh Độ tại Chùa Từ Thuyền Toronto 2012

Mời qúy vị xem :

Thầy Huệ Tâm Hải  giảng Khí Công Tịnh Độ :

Khí công Tịnh Độ : Tánh mạng song tu 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=XKeVEzV98XI

Khí công Tịnh Độ : Tánh mạng song tu 2/2
http://www.youtube.com/watch?v=2veijgPih7A

 

© free template by Blogspot tutorial