Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Sách điện tử

- Sổ tay tìm huyệt

http://khicongydaotoronto.com/sotaytimhuyet.html

- Khí công y đạo VN Videos *

http://khicongydaotoronto.com/khicongvideos.html

Cách sử dụng:

Sau khi bấm link và sách hiện lên thì

- bấm nút cuối của thanh phía dưới 'FullSc'

- để mouse vào sách rồi lăn bánh xe của mouse để làm trang sách lớn/nhỏ

- dùng 'Next' 'Previous' thanh phía dưới để lật trang

- xem xong bấm nút 'ESC' ở keyboard để thoát.

- * sách videos - có thể click link video trên sách để xem video.