Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

CẢNH BÁO ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH MỚI BẤT NGỜ CHẾT ĐỘT QUỴ TÂY Y KHÔNG CỨU KỊP DO ĐƯỜNG-HUYẾT THẤP LÀM CHẾT NHIỀU NGƯỜI

A-PHÂN BIỆT TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO VÀ ĐỘT QUỴ

Căn cứ vào kết qủa số đo áp huyết và đo đường chúng ta sẽ biết cách phân biệt được 3 loại bệnh làm chết người bất đắc kỳ tử.
 

© free template by Blogspot tutorial