Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Bác sĩ kết luận : Suy thận độ 2

Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc:

Con tên là Phạm Thị Loan con ở Thành Phố Vũng Tàu Việt Nam, Năm 2011 con có viết thư cho thầy hỏi về bệnh thận của con và đã được thầy chỉ cho bài tập vỗ tay bốn nhịp con đã làm theo và đến nay hai chân con đã đi lại khỏe mạnh hơn. Con vô cùng biết ơn thầy và con

Khám tìm chức năng hấp thụ và chuyển hóa tốt hay xấu của cơ thể bằng máy đo áp huyết và máy đo đường.

Thưa thầy kinh mến.

Đọc được trang khí công y đạo của thầy. Thầy thật từ bi hướng dẫn chi dạy tận tâm cho người bệnh cũng như học trò, thầy như một vị bồ tát chuyển thể để cứu độ chúng sanh. Con luôn cầu mong, thầy sức khỏe khang an. để dìu dắt giúp đỡ những người bệnh như con.

 

© free template by Blogspot tutorial