Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Nghiên cứu cách chữa bệnh nan y và ung thư theo phương pháp chữa nguyên nhân gốc bệnh của Y Học Bổ Sung và theo hậu qủa chữa ngọn bệnh của Tây Y

TÀI LIỆU Y HỌC BỔ SUNG CHỮA BỆNH NAN Y VÀ UNG THƯ
Xin kính gửi tặng tất cả  các thầy thuốc đông tây y và các bệnh nhân trên thế giới biết cách tự khám và tự chữa khỏi bệnh bằng phương pháp đơn giản (chỉ dẫn nơi trang 70), xin các nhà hảo tâm, thiện nguyên viên dịch ra ngoại ngữ các nước đưa lên trang mạng để phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, tác giả không giữ bản quyền quyển sách này.

https://drive.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0MG9DYkM4UURGaUU/view?usp=sharing

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Nhịp tim liên quan đến : Khí, Huyết, đường

1-Nhịp tim và đường, có 4 trường hợp :

a-Nhịp tim thấp và đường thấp là chuyển hóa thuận :
Thí dụ khi đo áp huyết có nhịp tim thấp hơn tiêu chuẩn 70-80 thì đường-huyết 6.0mmol/l tương đương nhịp tim 70, đường-huyết 8.0mmol/l tương đương nhịp tim 80
Thí dụ nhịp tim 60 thì đường-huyết tương đượng khoảng 4.0-5.0mmol/l.

 

© free template by Blogspot tutorial