Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

CD niệm Phật Tứ giai và Ngũ giai (A Di Đà Phật = A Mi Ta Bha)

Phương Pháp Thiền Tịnh Song Tu

http://khicongtinhdo.blogspot.ca/p/blog-page.html

Link: CD niệm Phật Tứ giai và Ngũ giai

Công dụng của CD niệm Phật này để niệm theo giúp hành giả giữ được nhất tâm bất loạn, để luyện hơi thở đều, để tập thở thiền quán tức theo dõi hơi thở bụng, để theo dõi hơi thở ra vào trên huyệt Thiên Môn ở đỉnh đầu (Luân Xa 7), để tập Sổ Tức khi cuốn luỡi ngậm miệng, để tập cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não tập nói, tập đi từ chậm đến nhanh, và cho những bệnh nhân bệnh mất trí nhớ, kém tập trung, tập thở bụng trước khi đi ngủ để có giấc ngủ ngon...

 

© free template by Blogspot tutorial