Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Tài liệu cho khóa học KCYĐ-Ngành Y Học Bổ Sung tại trường Thư Viện Toàn Cầu ở California 8&9/09/2012

Mở Khóa học KCYĐ ở Thư Viện Toàn Cầu, Cali ngày 8&9 tháng 9/2012

A- Phần một : Khám bệnh định bệnh bằng máy đo áp huyết :

1-Tiêu chuẩn áp huyết theo tuổi của KCYĐ :

95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.
(5 tuổi-12 tuổi)

100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 65 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)

Mở Khóa học KCYĐ ở Thư Viện Toàn Cầu, Cali ngày 8+9/9/2012

Trường Thư Viện Toàn Cầu

Khám Bệnh và Định Bệnh bằng máy đo áp huyết, máy đo đường, nhiệt kế, oxymeter.

 

© free template by Blogspot tutorial