Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Tự chữa bệnh theo KCYD giảng tại TVTC Cali 8+9/9/2012

Tự chữa bệnh theo KCYD 1/4 giảng tại TVTC Cali 8+9/9/2012
http://www.youtube.com/watch?v=mRH0fKadslQ

Tự chữa bệnh theo KCYD 2/4 giảng tại TVTC Cali 8+9/9/2012
http://www.youtube.com/watch?v=4AKSHNZdJCk

Tự chữa bệnh theo KCYD 3/4 giảng tại TVTC Cali 8+9/9/2012
http://www.youtube.com/watch?v=rRrHDmjTyeY

Tự chữa bệnh theo KCYD 4/4 giảng tại TVTC Cali 8+9/9/2012
http://www.youtube.com/watch?v=PTLNoam8DCg

Tập Thể Dục chữa bệnh theo KCYD ở Cali 2012 ttp://www.youtube.com/watch?v=dTL17e3MNXw

Thông tin y tế : Áp huyết tiêu chuẩn Y Tế Thế Giới, áp huyết thấp có thể gây đột qụy

Chỉ số huyết áp chuẩn

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới – WHO, chỉ số huyết áp chuẩn được tính như trong bảng sau:

Độ tuổi

Nam
Tâm Thu
Tối đa

Nam
Tâm Trương
Tối Thiểu

Nữ
Tâm Thu
Tối đa

Nữ
Tâm Trương
Tối Thiểu

15-19 120 70 111 67
20-29 124 75 114 69
30-39 126 79 118 73
40-49 130 83 126 78
50-59 137 85 134 81
60-69 143 84 139 81
70-79 145 82 146 79
 

© free template by Blogspot tutorial