Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Luận bệnh bằng máy Masimo iSpO2, ngành y học bổ sung trở thành vô địch.

Mua trên mạng máy Masimo iSpO2 khoảng 250 $US gồm Iphone và sợi dây sensor.

3 cách thở khí công chữa bệnh khác nhau

1-Lấy hơi nóng trong bao tử ra bằng cách thổi hơi ra bằng miệng thay vì thở ra bằng mũi, chữa khí công không hít vào, cách này làm bao tử hết nóng hết ulcer

 

© free template by Blogspot tutorial