Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Cách xông chữa bệnh phong mắt chớp mặt co giựt

Đây là loại bệnh theo đông y là chứng trúng phong nhẹ hơn tê liệt mặt, có hư chứng áp huyết thấp làm teo thần kinh vận động mắt, miệng và thực chứng áp huyết cao gây tai biến nhẹ. Đã hướng dẫn trong bài : Cách chữa liệt mặt méo miệng.

Cách chữa bệnh méo miệng liệt mặt

Cách chữa bệnh méo miệng liệt mặt
( Từ mới liệt cho đến 40 năm vẫn chữa được)

Bài tập Kéo Ép Gối Làm Mềm Bụng có nhiều công dụng chữa bệnh

Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng :

http://www.youtube.com/watch?v=LYsdFolNWRM

Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng (trong lớp) :

http://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5Tk

 

© free template by Blogspot tutorial