Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Cập nhật hoá những phương pháp chẩn đoán phát hiện bệnh ung thư ruột già.

Hội Y Sĩ Việt Nam tại Canada
Bs Nguyễn Thanh Bình
Ngày Y Tế 10 tháng 9 năm 2011 tại Montreal

 

© free template by Blogspot tutorial