Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Bệnh nan y không tên : Thường bị mệt, khó thở muốn đứt hơi, không có sức, đôi khi té ngã phải cấp cứu

I-Phân biệt những dấu hiệu bệnh khác nhau :

Trường hợp 1 :

Một bệnh nhân nữ gọi điện thoại xin lấy hẹn khám chữa bệnh vào ngày thứ sáu, nhưng bị mệt không đến được, dời hẹn, xin gặp ngày chủ nhật. Nhưng ngày chủ nhật không khám và chữa bệnh, chỉ có tập thể dục khí công cho các bệnh nhân đã đến chữa bệnh trong tuần, nên tôi hẹn bệnh nhân cứ đến phòng tập thể dục khí công.

 

© free template by Blogspot tutorial