Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Thực hành phương pháp day vuốt huyệt theo KCYĐ làm tăng hay hạ áp huyết

A-PHẦN LÝ THUYẾT :

Vẫn xem huyệt là chính, nhưng vuốt trên một đoạn huyệt ngũ hành tác động trên đường kinh nhanh hơn, nên không khó như châm cứu phải đúng huyệt, vì trên kinh đã có sẵn đoạn bổ hay tả.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

DVD mới

Bài tập Cúi lạy làm giảm áp huyết và đường trong máu

Tự vuốt huyệt làm hạ áp huyết ngừa tai biến tê liệt

Những bệnh nhân có số đo áp huyết cao hơn 140/90mmHg, mạch tim đập 80 sẽ có nguy cơ cao áp huyết sẽ gây tai biến và tê liệt. Để ngừa bệnh này, chúng ta hãy tự chữa mỗi lần uống thuốc hạ áp huyết mà không giảm.

 

© free template by Blogspot tutorial