Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

Học viên hướng dẫn cho một bệnh nhân Ung Thư Lưỡi .

  (Kinh nghiệm chữa bệnh của học viên)

Thưa Thầy , Không hiểu con đã có quyết định đúng hay đang thách đố tử thần

Học viên thực tập hướng dẫn cách chữa chữa bệnh Ung Thư Gan cho một bệnh nhân

(Kinh Nghiệm Chữa Bệnh Của Học Viên)

Thưa Thầy Ngọc!

Em đang tư vấn chưa cho một người bị ung thư gan, huyết áp người đó đều trong qui định của khí công.

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

Truyền bá kinh nghiệm tự chữa khỏi bệnh áp huyết và tiểu đuờng học theo băng giảng của khí công.

(Kinh nghiệm chữa bệnh của học viên)

Dạ con xin chào Thầy

Đầu năm con xin chúc Thầy 1 năm mới An Khang và Dồi Dào Sức Khỏe.

 

© free template by Blogspot tutorial