Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Chữa đau lưng, thoái hóa đĩa đệm, gai cột sống, đau thần kinh tọa

Video 3 : Chữa đau lưng, thoái hóa đĩa đệm, gai cột sống, đau thần kinh tọa

https://www.youtube.com/watch?v=FA-GdKe6Ebs

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Công dụng máy đo áp huyết phần 1 và 2

Hướng dẫn học viên tại Trung Tâm Phật Học Ứng Dụng bên Đức 2014

Công dụng máy đo áp huyết phần 1 và 2

https://www.youtube.com/watch?v=i0QtoX7zFC4

https://www.youtube.com/watch?v=aoZVLtHkL_k

Phương pháp Lạy Phật để chữa bệnh

Phương pháp Lạy Phật để chữa bệnh :

a-Cách Niệm Phật để luyện hơi thở

b-Cách Cúi Lạy để chữa bệnh áp huyết, tiểu đường, mỡ máu, phong thấp đau nhức, ăn không tiêu :

Video  hướng dẫn cho học viên Viện Phật Học Ứng Dụng bên Đức 2014

https://www.youtube.com/watch?v=e9Gh3EJKZQI

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Công dụng của môn tập thở Khí Công Thiền bằng Niệm Phật

Tập thở khí công thiền bằng Niệm Phật :
https://www.youtube.com/watch?v=jRFhToBLbjo
Tập thở Khí công thiền bằng pp. niệm A Di Đà Phật bằng 1 bài hát 4 câu giai điệu khác nhau (theo MP3, hay video ở link trên) :
Câu 1 : À Di Đà Phật ( nhấn mạnh chữ À, giọng thấp)
Câu 2 : Á Di Đà Phật ( nhấn mạnh chữ Á giọng cao)
Câu 3 : A Di Đà Phật ( giọng bình thường)
Câu 4 : A Dì Đa Phật ( nhấn mạnh xuống thấp chữ Dì)

Video : Công dụng máy đo áp huyết phần 1 và 2

https://www.youtube.com/watch?v=i0QtoX7zFC4

https://www.youtube.com/watch?v=aoZVLtHkL_k

Videos giải thích và hướng dẫn chữa các bệnh

Video 1,2 hướng dẫn chữa các bệnh ...(tìm theo thứ tự bệnh ghi chú trong mục lục phần giải thích bên dưới)

Video 1:

https://www.youtube.com/watch?v=llWrRT9r7sE&feature=em-upload_owner

 

© free template by Blogspot tutorial