Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Videos chữa bệnh 023-038

023 - Cách lý luận bệnh theo kết qủa 3 số đo áp huyết
http://youtu.be/AfqoYiZ0xsM

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Video bài giảng 11 tại Thụy Điển

https://www.youtube.com/watch?v=Gw7XH8yfJZk

Giải thích :

1-Hậu qủa của đường-huyết thấp :

Video bài giảng 10 tại Thụy Điển

https://www.youtube.com/watch?v=b114k89DJxk

Giải thích :

1-Tập luyện hơi thở bằng niệm A-Di-Đà-Phật

Video bài giảng 9 tại Thụy Điển

https://www.youtube.com/watch?v=0Mx8JcHIaNg

Bài giảng :

1-Cách quấn bó chân bằng băng thung chữa bệnh đau chân, đau gối, đau lưng, thần kinh tọa, chân phù nước, lạnh tê chân, phình tĩnh mạch...

 

© free template by Blogspot tutorial