Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Phát hiện sớm các bệnh ung thư nội tạng để phòng ngừa

A-Tại sao bệnh ung thư khó chữa ?

Tây y tìm thấy ung thư khi đã nhìn thấy tế bào ung thư thành hình trong cơ thể, như vậy là đã không phát hiện sớm khi chưa thành hình để đề phòng, vì thế việc chữa trị ung thư đã muộn nên rất khó chữa.

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Biết trước nguyên nhân các bệnh ung thư và Ung Thư Máu để phòng ngừa.

A-3 Yếu tố của bệnh ung thư :

a-Yếu tố Tinh là số tâm trương:

Số tâm trương theo đông y là những thức ăn thuốc uống tạo ra máu, và lượng máu nhiều hay ít, dư hay thiếu làm số tâm trương cao hay thấp so với áp huyết theo tiêu chuẩn tuổi của mỗi người.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Muốn biết trước dấu hiệu ung thư gan và bao tử để phòng ngừa .

Trước hết, chúng ta cần phải biết công dụng của máy đo áp huyết với mục đích để khám tìm bệnh theo nguyên tắc đông y xem khí và huyết bị bệnh hư hay thực, hàn hay nhiệt, chúng ta phải dựa vào một tiêu chuẩn căn bản về áp huyết tính theo 5 nhóm tuổi có những giới hạn riêng cho mỗi nhóm mà ngành Y Học Bổ Sung của môn học Khí Công Y Đạo đã có hơn 30 năm kinh nghiệm chữa trị đúc kết thành bảng “ Tiêu chuẩn áp huyết theo tuổi” như sau :

Muốn đề phòng tai biến đột qụy (stroke)

Nhiều người có bệnh cao áp huyết biết nguy cơ của tai biến đột qụy, nhưng có Muốn đề phòng tai biến đột qụy (stroke) cần phải theo dõi đo áp huyết sau mỗi bữa ăn thì lại lười, chỉ ỷ lại vào bác sĩ và thuốc, mà không biết rằng mình sắp bị tai biến.

 

© free template by Blogspot tutorial