Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Cách tập mỗi ngày chữa bệnh tiêu hóa, bệnh áp huyết và tiểu đường

Xin mọi người bỏ chút thời gian đến chùa, nhà thờ, tu viện, chủng viện,  hay các hội đoàn, các cộng đồng hay trường học để hướng dẫn cho mọi người tập 4 bài đơn giản căn bản này, thì không cần phải dùng thuốc chữa bệnh áp huyết và tiểu đường nữa, thì cuộc sống của mình có ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

 

© free template by Blogspot tutorial