Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Video Bài tập mới KCYĐ

Ép bụng điều chỉnh chức năng tiêu hóa và làm tan mỡ bụng, bướu, chuyển hóa đường

https://youtu.be/pAwsN8bxbnw

Kéo đầu gối đẩy chân vào sát bụng chữa bệnh cứng khớp háng do thiếu đường

http://youtu.be/kH8EiE0C0_o

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Tìm hiểu tại sao créatinine cao phải lọc thận và cách tự chữa không phải lọc thận.

Tiêu chuẩn bình thường của creatinine trong máu là 0,6 đến 1.32mg/dL hay = 53-106 mcmol/L đối với nam và 0,5 đến 1.1mg/dL = 44-97mcmol/L đối với phụ nữ.

Tuổi thanh niên 0.5-1.0mg/dL

Trẻ em : 0.3-0.7mg/dL

Créatinine là chất thải trong máu do trao đổi chất bình thường của sự co bóp cơ bắp, hồng cầu theo động mạch vào mao mạch thay đổi máu mới cho cơ bắp và đem máu cũ lẫn chất thải ra theo mao mạch về tĩnh mạch vào thận lọc lại máu loại bỏ chất thải créatinine theo nước tiểu ra ngoài.

 

© free template by Blogspot tutorial