Chủ Nhật, ngày 10 tháng 1 năm 2016

Videos mới 2015 tại Thái Lan

Thứ Tư, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Theo dõi kết quả phản ứng hóa học trong cơ thể khi dùng đường chuyển hóa thức ăn thuốc uống

Theo dõi kết quả phản ứng hóa học trong cơ thể khi dùng đường chuyển hóa thức ăn thuốc uống :

Như chúng ta đã biết, một phản ứng hóa học xẩy ra theo đông y cũng là qúa trình của sự khí hóa giữa âm và dương, khoa học gọi là phản ứng học xẩy ra giữa chất acide + chất base = kết qủa cho ra chất muối.
 

© free template by Blogspot tutorial