Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Phương Pháp chữa bệnh bằng Đạo Học

Mời qúy vị xem video thầy của chúng ta đang giảng phương pháp chữa bệnh bằng Đạo Học, tập luyện Khí với Thần hòa hợp bằng cách niệm Phật hay đọc kinh để điều khí dưỡng thần phục hồi những tế bào bệnh trở thành tế bào lành.

Thầy Huệ Hải giảng KCYĐ tại Chùa Bát Nhã, Cali.2011

 

© free template by Blogspot tutorial