Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Cách Chữa Viêm Xoang Mũi

4 giai đoạn chữa viêm xoang mũi :

1-Xông mũi bằng dấm chua :

Khi trong mũi còn chảy nước mũi là còn virus, cho nên xông bằn 1/2 ly nước sôi pha 1 thì dấm thường loại chua nhất, khum 2 bàn tay che miệng ly cho nhỏ lại chửa 1 lỗ trống cho mủi vào xông hít vào nhẹ dụ cho nước mũi chảy ra là virus ra theo, rồi xịt mạnh cho ra hết nước mũi, xông tiếp  ra nước mũi xịt ra tiếp cho đến khi nước mũi nằm sâu trong xoang mũi, xoang trán, xoang tai, ra hết, mũi thật khô thì thôi, mực đích xông dấm vào mũi diệt hết virus nằm sâu trong xoang.

 

© free template by Blogspot tutorial