Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Video bài giảng 8 tại Thụy Điển

https://www.youtube.com/watch?v=RDQCFKRCqHk

Giải thích :

1-Định nghĩa về hư thực nhìn thấy từ hơi thở bụng. Tập bài Nạp Khí Trung Tiêu.

Video bài giảng 7 tại Thụy Điển

https://www.youtube.com/watch?v=zjbpT7sLvmI

Giải thích :

1-Kỹ thuật chữa bệnh mờ mắt, mù mắt.

Video bài giảng 6 tại Thụy Điển

https://www.youtube.com/watch?v=HtKa4nD4OfU

Giải thích :

1-Nhìn khuôn mặt biết qủa tim bị bệnh hở van tim hay hẹp van tim:

Video bài giảng 5 tại Thụy Điển

https://www.youtube.com/watch?v=s_JdUu04F70

Giải thích :

1-Cách khám mầu sắc bệnh theo vị trí tạng phủ trên mặt :

Ở phút đầu .

Tai thuôc thận. Mắt thuộc gan. Môi thuộc tỳ. Mũi thuộc phổi.

 

© free template by Blogspot tutorial