Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Đông y thường nói điều chỉnh âm dương được quân bình thỉ khỏi bệnh đối với tây y có nghĩa là gì ?

A-Tiêu chuẩn khám và chữa bệnh của tây y.

Trong đầu của thầy thuốc đông y lúc nào cũng phải sử dụng phương pháp lý luận ngũ hành để khám định bệnh xem thực hư do huyết thuộc tạng hay do khí thuộc phủ, và bệnh do nguyên nhân gì như do ăn uống thuộc Tinh, do Khí bởi thời tiết hay khí tuần hoàn trong cơ thể, hay do tinh thần thuộc Thần.

 

© free template by Blogspot tutorial