Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Thư hỏi bệnh / thắc mắc

Thầy Đỗ Đức Ngọc đã nhập thất tịnh tu và sẽ không trả lời email một thời gian.  Các thư hỏi bệnh qúi vị đã gửi đến email của Thầy sẽ được đem lên diễn đàn khí công http://khicongydaotoronto.com/forum

Qúi vị nào muốn gửi thư hỏi bệnh hay thắc mắc xin vào diễn đàn khí công để đăng ký làm thành viên rồi đăng thư hỏi bệnh / thắc mắc của mình trên diễn đàn.  Các học viên sẽ cố gắng giúp đỡ qúi vị trong thời gian Thầy vắng mặt. 

Xin các học viên vào tham gia diễn đàn thường xuyên hơn để giúp đỡ các bệnh nhân.

Nếu qúi vị có thắc mắc gì xin liên lạc khicongydaovn@gmail.com

Xin cám ơn qúi vị.