Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Tài Liệu tự học chữa bệnh Đông-Y-Dược của LY. Huỳnh Hiếu Hữu

Kính thưa ông,
Tôi có đọc bài viết ‘Phản bác lý thuyết Đông Y ‘ của ông và các ý kiến đề nghị của Admin. Tôi thấy ý kiến đã nêu là đúng, tôi không tranh luận nhưng cảm nhận KCYĐ cần rõ hơn về Đông Y truyền thống thay vì chỉ căn cứ trên những lý luận đã đánh mất truyền thống vốn có của Đông Y.

Sau đây, tôi nêu vài ý kiến đã có trong Y giới Việt Nam để KCYĐ tham khảo :
§ Không nên gọi Đông Y là Y học dân tộc vì nó là một bộ môn Y học phát nguồn từ phương Đông ; vã lại, mỗi quốc gia có nhiều dân tộc, nếu có dân tộc Tây phương thì Y học dân tộc của họ có lẽ là Tây Y.

§ Cũng không nên gọi Đông Y là Y học cổ truyền vì Tây cũng như Đông đều có cổ truyền, cách gọi này phải chăng là thâm ý của giới cầm quyền vừa không chịu thừa kế Đông Y tận nguồn, vừa không phát huy Đông Y đúng mức mà chỉ có ý kềm hãm Đông Y [Đông Y chỉ là Y học cổ truyền, còn Tây Y mới là Y học hiện đại].

§ Các ý kiến nêu trên đã được Y giới đồng tình, các hội từ trung ương đến địa phương đều có danh xưng là Hội Đông Y, Tạp chí trước đây lấy tên Y học dân tộc hoặc cổ truyền cũng đổi thành Tạp chí Đông Y. Còn dùng tên Y học cổ truyền phải chăng là chưa cập nhật.

v Đông Y truyền thống nêu Tâm và Thận đồng Kinh Thiếu Âm [Âm Nhiệt] nhưng nếu phân Âm Dương thì Tâm là Dương, Thận là Âm ; Dương của Thận tất yếu trên hệ thống giao lưu với Tâm, vấn đề suy diễn Thận trái là Dương, Thận phải là Âm hoặc ngược lại, đều là của Đông Y đã đánh mất truyền thống, có lẽ không cần tranh luận.
v Biện luận ‘Hàn không bao giờ tổn thương Huyết’ có lẽ chỉ là ý cố chấp về Hàn Nhiệt. Thực tế cho thấy Hàn Nhiệt thích nghi [vừa phải] không bao giờ làm bệnh, chỉ có bệnh khi thái quá hoặc bất cập mà thôi.
v Tạm dùng máy đo Áp huyết của Tây Y để làm phương tiện góp phần chẩn đoán về Khí Huyết, Âm Dương, Hàn Nhiệt là một sáng kiến. Sở dĩ kết quả chẩn đoán của các thầy Đông Y đều khác nhau là do nhận xét chủ quan của thầy thuốc và do thể trạng của bệnh nhân mà không chỉ là Chứng bệnh của người bệnh như máy móc đã đo đạc.
Tôi xin đính kèm theo đây các File : ‘Học tập THLBN 2 và Những điều cần biết về Đông Y Dược’ mà tôi đã học hành và sưu tập để đóng góp với KCYĐ.
Kính chúc KCYĐ ngày càng phát triển.
HHH
Links:
Học tập THLBN 2
Những điều cần biết về Đông Y Dược
---------
Kính thưa ông,
Rất cám ơn ông đã dành cho nhiều ưu ái. Thiết tưởng có thể gọi chung là 'Những học tập Đông Y truyền thống của Lương Y Huỳnh Hiếu Hữu' . Nhìn lại Đức Khổng Tử khi còn sinh tiền không được trọng dụng, các sách THL và TBL sau hơn 1000 năm không có người thấu hiểu, Bản Nghĩa của cụ Lưu Thủy đã qua nửa thế kỷ chưa được phổ biến ; thì vấn đề tiếp nối học tập Đông Y truyền thống của tôi cũng không thể vội vàng. May mắn nhờ sự tán trợ, giúp đỡ của KCYĐ mà việc học tập này được phổ biến, âu cũng là nhân duyên mầu nhiệm. Trong thời đại kinh tế thị trường quảng cáo rất ít người chịu khó thấu hiểu các chủ đề truyền thống lâu dài nên tôi đã có các giản lược dễ chấp nhận hơn. Tôi kính gởi để ông xem xét :
- Các thang phương THL thường dùng hiện nay.
- Phương huyệt điều trị.
- Đạo Giáo.

Kính chúc ông vui khỏe và KCYĐ ngày càng phát triển.

HHH

Links :
C7. Các THANG PHƯƠNG THL thường dùng hiện nay
C7. PHƯƠNG HUYỆT ĐIỀU TRỊ
B8. ĐẠO GIÁO

Kính thưa KCYĐ,
Chúng tôi học hành cảm nhận Đông Y truyền thống luận Âm Dương
phù hợp với Khoa học tự nhiên, phép xem mạch của người xưa cũng không huyền bí mà rất cụ thể, nổi bật là Mạch Chứng tại 2 sách THL và TBL. Trước đây chúng tôi đã có luận đại cương về 'phép xem mạch' nay kính gởi để KCYĐ xem xét. Thân ái.
HHH
Phép Xem Mạch :
https://docs.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0RGdzeTMwb2x5b3M/edit?usp=sharing