Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Diện chẩn và Bấm Huyệt của Thầy Lý Phước Lộc, Trung Tâm Trường Sinh California.

Thân gửi các bạn học viên KCYĐ,

Tôi xin giới thiệu với các bạn Thầy Lý Phước Lộc là huynh đệ đồng tu với tôi, là em rể của Thầy Bùi Quốc Châu và là đại đệ tử môn Diện Chẩn và Bấm huyệt của Thầy Bùi Quốc Châu.
Thầy nhận lời mời của tôi đến Trung Tâm Trường Sinh Cali mở lớp dạy để truyền bá những khám phá sáng tạo mới của thầy đã tích lũy kinh nghiệm và thực chứng trong gần 40 năm hành nghề. Dưới đây là những bài giảng tâm huyết của Thầy, mong rằng các bạn tiếp thu thêm để nâng cao tay nghề và ứng dụng được hữu hiệu hầu giúp ích cho bệnh nhân nghèo khỏi bệnh mà không tốn tiền dùng thuốc.

Thân
doducngoc

Danh sách các videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXrh6Zo-HZrcHQTMILhpYKVD

1 - https://www.youtube.com/watch?v=ZIp2jK99nwo
2 - https://www.youtube.com/watch?v=F5hrJWtMVRQ
3- https://www.youtube.com/watch?v=eq78Mya4ZMM
4- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8
5- https://www.youtube.com/watch?v=pVZViNDzCY4
6- https://www.youtube.com/watch?v=jIXae5pcM6M
7- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8
8- https://www.youtube.com/watch?v=3q8wpWnWP1s
9- https://www.youtube.com/watch?v=36ael6VtOSs
10- https://www.youtube.com/watch?v=AGAPKW8gL3Q
11- https://www.youtube.com/watch?v=Tiz4YG534n4
12- https://www.youtube.com/watch?v=Yapye0S0UQ8
13- https://www.youtube.com/watch?v=hmmXI1bRO-w
14- https://www.youtube.com/watch?v=SqnRdJd84H4
15- https://www.youtube.com/watch?v=ljKP21kxZwk