Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Thực hành phương pháp day vuốt huyệt theo KCYĐ làm tăng hay hạ áp huyết

A-PHẦN LÝ THUYẾT :

Vẫn xem huyệt là chính, nhưng vuốt trên một đoạn huyệt ngũ hành tác động trên đường kinh nhanh hơn, nên không khó như châm cứu phải đúng huyệt, vì trên kinh đã có sẵn đoạn bổ hay tả.

Trước khi vuốt huyệt trên da bệnh nhân, cần phải thoa dầu bôi trơn vừa dễ vuốt vừa không bị trầy da bệnh nhân. Chỉ cần vuốt bổ thì không làm đau bệnh nhân, nếu đau sẽ phản tác dụng thành tả.

Còn vuốt tả thì vuốt hơi đau.

Như vậy 6 công thức này được thực hành vuốt huyết như sau :

1-Làm tăng Khí lực (tâm thu) :

a-Chọn huyệt làm tăng khí lực bên tay trái : Bổ Giải Khê, bổ Hậu Khê

Bổ hỏa đoạn là vuốt từ Túc Tam Lý đến Giải Khê 9 lần rồi mới ấn day Giải Khê thuận 9 lần.

Bổ mộc đoạn là vuốt từ Hậu Khê đến Dương Cốc 9 lần, rồi mới ấn day Hậu Khê thuận 9 lần.

clip_image002 clip_image004

b-Chọn huyệt làm tăng khí lực bên tay phải : Bổ Hiệp Khê, bổ Chí Âm

clip_image006 clip_image008

Bổ thủy đoạn vuốt từ Túc Lâm Khấp đến Hiệp Khê 9 lần, rồi ấn day Hiệp Khê 9 lần thuận.

Bổ kim đoạn vuốt từ Thông Cốc đến Chí Âm lần, rồi ấn day Chí Âm 9 lần thuận.

2-Làm giảm Khí lực (tâm thu):

a-Chọn huyệt làm giảm khí lực bên tay trái : Tả Lệ Đoài, tả Nhị Gian

clip_image009 clip_image011

Tả kim đoạn từ Nội Đình đến Lệ Đoài 6 lần rồi ấn day Lệ Đoài 6 lần nghịch chiều.

Tả thủy đoạn từ Nhị Gian đến Tam Gian 6 lần rồi ấn day Nhị Gian 6 lần nghịch chiều

b-Chọn huyệt làm giảm khí lực bên tay phải : Tả Dương Phụ, tả Tiểu Hải

clip_image012 clip_image013

Tả hỏa đoạn vuốt từ Dương Lăng Tuyền đến Dương Phụ 6 lần rổi ấn day Dương Phụ 6 lần nghịch.

Tả thổ đoạn vuốt từ Tiểu Hải lên nách 6 lần rồi ấn day Tiểu Hải 6 lần nghịch.

3-Làm tăng Huyết (tâm trương) :

a-Chọn huyệt làm tăng huyết bên tay trái : Bổ Đại Đô, bổ Thiếu Xung

clip_image015 clip_image017

Vuốt từ Đại Đô đến Thái Bạch 9 lần rồi ấn day Đại Đô 9 lần thuận.

Vuốt từ Thiếu Phủ đến Thiếu Xung 9 lần rồi ấn day Thiếu Xung 9 lần thuận.

b-Chọn huyệt làm tăng huyết bên phải : Bổ Khúc Tuyền, bổ Phục Lưu

clip_image019 clip_image021

Vuốt từ Khúc Tuyền lên háng (Âm Liêm) 9 lần rồi ấn day Khúc Tuyền 9 lần thuận.

Vuốt từ Phục Lưu lên Âm Cốc 9 lần rồi ấn day Phục Lưu 9 lần thuận

4-Làm giảm Huyết (tâm trương) :

a-Chọn huyệt làm giảm huyết bên tay trái : Tả Thương Khâu, tả Xích Trạch

clip_image022 clip_image024

Vuốt từ Thương Khâu lên Âm Lăng Tuyền 6 lần rồi ấn day Thương Khâu 6 lần nghịch.

Vuốt từ Tung Phủ xuống Xích Trạch 6 lần rồi ấn day Xích Trạch 6 lần nghịch.

b-Chọn huyệt làm giảm huyết bên tay phải : Tả Hành Gian, tả Thần Môn

clip_image025 clip_image026

Vuốt từ Hành Gian lên Thái Xung 6 lần rối ấn day Hành Gian 6 lần nghịch.

Vuốt từ Linh Đạo đến Thần Môn 6 lần rồi ấn day Thần Môn 6 lần nghịch

5-Làm tăng nhiệt (nhịp tim) :

a-Chọn huyệt làm tăng nhiệt bên tay trái : Bỏ Đại Đô, ấn day thuận chiều 9 lần

b-Chọn huyệt tăng nhiệt bên tay phải : Bổ Hành Gian, ấn day thuận 9 lần

6-Làm hạ nhiệt (nhịp tim) :

a-Chọn huyệt làm hạ nhiệt bên tay trái : Tả Đại Đô, ấn day huyệt nghịch chiều 6 lần.

b-Chọn huyệt làm hạ nhiệt bên tay phải : Tả Hành Gian, ấn day huyệt nghịch chiều 6 lần.

B-PHẦN THỰC HÀNH :

Chúng ta hãy thử nghiệm cả 6 giai đoạn để tìm xem giai đoạn nào làm 3 số hạ thấp nhất, như thí dụ dưới đây :

Phân tích kết qủa thực tập của bệnh nhân :

Trường hợp 1 :

Đo áp huyết 2 tay trước khi vuôt huyệt :Tay trái 134/90/96 tay phải 140/93/94

Làm hạ khí tay trái rồi đo lại 2 tay : Tay trái 124/85/85 Tay phải 132/86/84

Làm hạ khí tay phải rồi đo lại 2 tay : 127/90/86 122/88/86

Làm hạ huyết tay trái rồi đo lại 2 tay : 123/88/89 129/85/88

Làm hạ huyết tay phải rồi đo lại 2 tay : 114/84/85 115/81/82

Làm hạ nhịp tim tay trái rồi đo lại 2 tay : 124/91/85 121/83/84

Làm hạ nhịp tim tay phải rồi đo lại 2 tay : 121/83/85 132/86/85

Làm hạ nhịp tim là làm hạ nồng độ đường, đo lại đường : Trước : 7.5mmol/l sau 5.1mmol/l

Trường hợp 2 :

Con đi làm về lúc 18h nghỉ ngơi 10 phút con đo đường : có 4,8 .

TT : 118 / 88 / 88 TP : 121 /86 / 90

Con uống 1 cốc mật ong một lúc đo lại là 6,7

Đo áp huyết lại : TT : 129 / 90 / 96 TP : 129 /88 / 93

1-Hạ khí tay trái : TT : 127 / 91 / 92 TP : 125 / 87 / 91

2-Hạ khí tay phải : TT : 127 / 87 / 92 TP : 122 / 86 / 88

3-Hạ huyết tay trái : TT : 125 / 86 / 87 TP : 122 / 84 / 91

4-Hạ huyết tay phải : TT : 117 / 85 / 90 TP : 115 / 83 / 90

5-Hạ nhiệt tay trái : TT : 120 / 85 / 91 TP : 123 / 88 / 90

6-Hạ nhiệt tay phải : TT : 120 / 84 / 89 TP : 122 / 84 / 91

Đo lại đường tụt xuống còn 5.0 thầy ạ .

Cá nhân con thấy đúng như thầy nói là hạ mạch thì làm giảm đường huyết, con còn nhận thấy nếu mạch không xuống là vì cơ thể thiếu huyết . Mấy hôm nay con thử nhiều người và trên cơ thể con nên suy luận như vậy .