Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Phương pháp Lạy Phật để chữa bệnh

Phương pháp Lạy Phật để chữa bệnh :

a-Cách Niệm Phật để luyện hơi thở

b-Cách Cúi Lạy để chữa bệnh áp huyết, tiểu đường, mỡ máu, phong thấp đau nhức, ăn không tiêu :

Video  hướng dẫn cho học viên Viện Phật Học Ứng Dụng bên Đức 2014

https://www.youtube.com/watch?v=e9Gh3EJKZQI