Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Kỹ thuật bó bắp chân đi cầu thang chữa bệnh áp huyết và đường-huyết

Cách bó chân và đi cầu thang cho người áp huyết thấp 104/65mmHg 66, đường thấp 5.0mmol/l, uống ½ ly Coca, sau khi đi nhanh 1 phút 22, đo áp huyết lên 124/70mmHg 75, đường-huyết 6.1mmol/l :

http://youtu.be/0aAI25H6ApY
http://youtu.be/x76te6hRUzQ

Bệnh nhân này áp huyết hơi thấp, đường thấp, uống ½ ly Coca, đi hơi nhanh trong 2 phút :

https://www.youtube.com/watch?v=3LxSsli473Y

Hai bệnh nhân, có một người sau tai biến, nhờ tập đi cầu thang mỗi ngày, nên được phục hồi chức năng nhanh nhất trong 2 tuần đi lại bình thường, áp huyết và đường ổn định áp huyết cao 175/100mmHg 75-80, đường cao 21mmol/l chỉ bó chân đi cầu thang chậm rãi trong 30 phút, xuất mồ hôi trán, áp huyết xuống 125-130,70-80mmHg mạch 75-77, đường xuống còn 6.5mmol/l :

https://www.youtube.com/watch?v=lhTAx9tTMSo
https://www.youtube.com/watch?v=bAk4f8K00e8
https://www.youtube.com/watch?v=umMLS5nxfzg