Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Những thử nghiệm làm hạ đường và làm thay đổi áp huyết tăng hay giảm bằng hơi thở khác nhau

Những thử nghiệm làm hạ đường và làm thay đổi áp huyết tăng hay giảm bằng hơi thở khác nhau để áp dụng tự chữa bệnh áp huyết và đường-huyết :

Cách bó chân đi cầu thang nhanh làm tăng áp huyết, chữa bệnh tiểu đường áp huyết cao và áp huyết thấp :

Cách bó chân và đi cầu thang cho người áp huyết thấp 104/65mmHg 66, đường thấp 5.0mmol/l, uống ½ ly Coca, sau khi đi nhanh 1 phút 22, đo áp huyết lên 124/70mmHg 75, đường-huyết 6.1mmol/l :

http://youtu.be/0aAI25H6ApY
http://youtu.be/x76te6hRUzQ

Bệnh nhân này áp huyết hơi thấp, đường thấp, uống ½ ly Coca, đi hơi nhanh trong 2 phút :

http://youtu.be/3LxSsli473Y

Bó bắp chân đi cầu thang chậm làm giảm áp huyết

Hai bệnh nhân, có một người sau tai biến, nhờ tập đi cầu thang mỗi ngày, nên được phục hồi chức năng nhanh nhất trong 2 tuần đi lại bình thường, áp huyết và đường ổn định áp huyết cao 175/100mmHg 75-80, đường cao 21mmol/l chỉ bó chân đi cầu thang chậm rãi trong 30 phút, xuất mồ hôi trán, áp huyết xuống 125-130/70-80mmHg mạch 75-77, đường xuống còn 6.5mmol/l :

http://youtu.be/lhTAx9tTMSo
http://youtu.be/bAk4f8K00e8
http://youtu.be/umMLS5nxfzg

Vừa đi cầu thang chậm và vỗ tay theo tiếng niệm A Di Đà Phật chậm làm hạ đường và áp huyết

http://youtu.be/feULUkAeA1Y

Tập đi cầu thang 1 bậc, đi 600-1200 lần, đi nhanh hay chậm tùy theo áp huyết cao hay thấp

http://youtu.be/InJ0vkRNrR8
https://www.youtube.com/watch?v=17JUCtW4qwI

---------------

Chứng minh áp huyết thay đổi theo hơi thở mỗi lúc khác nhau :

Biến đổi tánh tình làm biến đổi hơi thở làm thay đổi áp huyết cao hay thấp

a-Hơi thở dài nhe thì áp huyết xuống

b-Hơi thở ngắn, mạnh, nhanh thì áp huytế tăng cao

http://youtu.be/RLNtvGPdaaM
http://youtu.be/aK0nlVhJqpE

Niệm A Di Đà Phật tứ giai làm hạ áp huyết

http://youtu.be/gIm3LmlwfiY

Đọc Lục Bộ Chú làm tăng áp huyết cả 3 số.

"Úm ram, Úm siram, Úmanipadmehum, Um sanlê sulê cunđê xoaha, Um zuxoaha um amita adudadê xoaha, bờrum.

http://youtu.be/8WPSqlq5kQU
http://youtu.be/Gl7JZXyjDpI

Những bệnh nan y thiếu máu, thiếu khí oxy gây ra tế bào ung thư cần đọc chú dài hơn là bài Chú Đại Bi làm tăng áp huyết cả 3 số.

http://monchaythanhtinh.blogspot.ca/2013/03/chu-ai-bi-tieng-viet-co-chu-thich-tri.html

Năm cách tập thở làm hạ áp huyết :

1-Tập thổi hơi ra chậm nhẹ buông lỏng mềm bụng làm hạ áp huyết

2-Tập quán hơi thở phồng-xẹp, xẹp bụng nhiều thì áp huyết hạ, phồng nhiều thì áp huyết tăng.

3-Sổ tức, đếm hơi thở xẹp thả lỏng bụng , xẹp 1, xẹp 2, xẹp 3....

4-Nằm tập thở cho ý dẫn khí ở Khí Hải xuống Mệnh Môn sau lưng

5-Kéo Ép Gối thổi hơi ra cho bụng xẹp mềm

https://www.youtube.com/watch?v=7H89pQGieMs

Cách thổi lảm hạ áp huyết :

Thổi 5 hơi : Hít vào phình bụng, thổi hơi ra mạnh hóp bụng vào

http://youtu.be/Z0LJZjH_GMU

Cách thở ra hóp bụng làm hạ áp huyết

http://youtu.be/wPCHsKPlZH8