Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Cách chữa ngón chân bị hoại tử để không bị cắt bỏ 5 ngón chân

Từ đầu gối xuống ngón chân không cảm giác do khí huyết tắc, không trao đổi máu, oxy, và đường, trở thành máu chết nên da và ngón chân bị hoại tử.
Dùng máy đo áp huyết bơm ép máu để cho máu lưu thông xuống ngón chân và lên đầu gối...