Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Vuốt động mạch cảnh lên làm tăng áp huyết, vuốt xuống làm hạ áp huyết

Khi vuốt tăng hay giảm áp huyết tối đa tăng hay giảm khí lực
15-20mmHg.
Tuy nhiên khi áp huyết không tăng hay giảm nếu ở bên tay trái là chức năng bao tử có bệnh, nếu bên tay phải là chức năng gan có bệnh.
------------
Thân mời đến tham dự các buổi tập và học hỏi về Khí Công Y Đạo
mỗi thứ bẩy hàng tuần từ 13:30 đến 15:00
Địa điểm: Centre Lajeunesse 7378 rue Lajeunesse, phòng 212
Montreal, Québec
Mỗi chủ nhật tại Nhà Thờ VN số 1410 Bélanger góc Garnier, Montreal